Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Vårt nyhetsbrev

Print

Integrert medisinsk helhetlig behandling styrker kroppens evne til selvhelbredelse

Om behandlingskonseptet
Uno Vitas Klinikk for Integrert Medisin tilbyr en integrert medisinsk behandling som kombinerer skolemedisinsk forståelse og avansert komplementær medisin. Konseptet er unikt i Norge. Fem ulike målinger kartlegger kroppens elektriske funksjonelle status og gir en informativ oversikt som viser, kroppens status og hvordan den arbeider. Målingene krever ingen inngrep i kroppen, er presis og skånsom. Behandlingen består primært av elektromedisinsk stimulans med mikrostrøm, en metode som internasjonalt er godt dokumentert. Klinikken gir råd om individuelt tilpasset kosthold, kosttilskudd og trening (der det er ønskelig). Utstyret som benyttes, har medisinsk internasjonal godkjenning, og våre anbefalinger om kost og tilskudd har et solid vitenskapelig fundament.

Read more: Integrert medisinsk helhetlig behandling styrker kroppens evne til selvhelbredelse