Utskrift

Fakta om hampolje (CBD)

 

Post 17Compelling WEB

 

Forvirring og fakta om ekstrakter om hampolje
Det er stor interesse for de ikke rusfremmende cannabinoidene fra hampplanten (Cannabis sativa). CBD står for cannabidolhampolje. I hampolje finnes en rekke forbindelser som likner på CBD, blant annet CBDa, CBC, CBD, CBG og CBN, samt spor av en rekke naturlige cannabinoider og naturlige terpenfenolforbindelser.

 

Lovregulering pr. april 2018

Legemiddelverket og Mattilsynet har gjort det klart at ekstrakter av CBD-olje skal regnes som legemidler. Dersom det finnes spor av THC (tetrahydrocannibinol), blir oljen regnets som narkotika, og import eller bruk straffeforfølges på samme måte. Man kan få unntak eller legeerklæring i inn- og utland for industriprodukter med farmasøytisk kvalitet der det foreligger sertifikater og analyser som dokumenterer innholdet. Det finnes et lovlig CBD-produkt på markedet kalt Sativex, som kan forskrives av legespesialister (bla. nevrologer). Paradoksalt nok inneholder dette eneste lovlige CBD-produktet omtrent like mye THC som CBD, slik at det i dag ikke ville ha blitt godkjent som legemiddel. Hvordan lovverket utvikler seg framover, er uklart, men det vil trolig komme flere CBD-produkter på markedet primært via farmasøytisk industri.


Kvaliteter og effekt
Man kan få legeerklæring i utlandet eller legeerklæring med importtillatelse av såkalt industriell hamp. Industrielle hamp og farmasøytisk klargjort CBD og/eller fullspekter hampolje med cannabinoider, som gir flere helseeffekter enn et rent isolat av CBD. Produksjonen og produktene må ha et kontrollerbart innhold med dokumentasjon. Ved valg av CBD-produkt bør man finne mengden ren CBD i milligram (mg) pr. flaske/forpakning og dose og sammenlikne priser. Ekstraksjonsmetoden for CBD er også viktig. Det finnes tre ulike metoder.

 

1) Rå. Slik olje er vanskeligere å kontrollere. Den gir mindre CBD enn ved de andre metodene, men inneholder en rekke andre plantestoffer som kan ha positive virkninger. Rå olje er billigst å produsere, men vil ikke få godkjent legemiddelkvalitet i Norge.

2) Dekarboksylert. Her fjerner man karbonatomer, noe som gjør CBD-oljen mer effektiv fordi den lettere opptas i kroppen og derfor virker raskere. Kan produseres i legemiddelkvalitet.

3) Filtrert. Produktet omtales ofte som «Gold» og er det mest ettertraktede CBD-ekstraktet på markedet. Her har man muligheter til presist å velge blanding og dermed innhold og effekt. Disse produktene er de reneste og mest konsentrerte CBD-oljene.

 

Helseeffekter
Helseeffektene til CBD og «søskenproduktene» CBDa, CBC, CBD, CBG og CBN blir stadig bedre dokumentert, og forskningen fortsetter for fullt. Det pågår en debatt i mange land mellom myndigheter og ulike fagmiljøer fordi mange av plantestoffene fra hamp har svært interessante helseeffekter og få kjente bivirkninger. Man kan imidlertid bli døsig av store doser. Kort oppsummert er helseeffektene så omfattende at det er vanskelig å finne lidelser som ikke kan lindres med CBD- olje. Nedenfor har vi nevnt noen vesentlige.

 

Post 17Compelling WEB2

 

Eksempler på områder hvor man har god erfaring med CBD:

 

 1. Angst og stress
 2. Epilepsi og andre nevrologiske lidelser
 3. Psykoser/psykiske lidelser
 4. Posttraumatisk stress-syndrom
 5. Søvnproblemer
 6. Hjerneslag
 7. Smerte og betennelser
 8. Tarmbetennelse/irritabel tarm
 9. Motvirker kvalme
 10. Høyt blodtrykk
 11. Hjerte- og karsykdom ved diabetes
 12. Leverskader
 13. Adjuvant kreftbehandling

 

Post 17Compelling WEB

 

Konklusjon

Man kan kun forvente god effekt av produkter som er produsert og testet på en slik måte at du vet nøyaktig hvor mye du får i deg av de ulike plantestoffene. Først da kan du være trygg for at du betaler riktig pris for riktig innhold. Husk å se etter fysisk målbart innhold pr. flaske og dose av CBD fra en produsent som kan framlegge dokumentasjon på innholdet. Du må alliere deg med en lege i inn- eller utland for å få tillatelse til å bruke produktet. Det er fullt lov å ta med fra reise i et EØS-land tilsvarende tre måneders forbruk med legeattest. Det kan være vanskelig å få tillatelse generelt i Norge, med unntak av nevrologiske lidelser (som MS) og som støttebehandling for kreftsyke.

 

Aktuelle lenker:
https://www.projectcbd.org/guidance/conditions
http://haleighshope.co/blog/17-compelling-studies-cbd-2017/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cbd+oil

 

Skrevet av Jan F. Poleszynski (Klinkk for integrert medisin)