Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Vårt nyhetsbrev

Utskrift

Steiner

Alle er vi unike, men likevel er vi like
Denne motstridende setningen beskriver to viktige poeng når vi skal hjelpe deg å oppnå en best mulig helsetilstand.  Klinikken følger i all hovedsak et fast system. Vi ønsker å optimalisere terrenget i kroppen. Når terrenget endrer seg, vil helsen endre seg til det bedre. Primum non nocere er latin og betyr; “først gjør vi ingen skade” (Engelsk first, do no harm). Dette prinsippet er viktig for oss, og vi benytter kun metoder som underbygger kroppens egen evne til selvhelbredelse (konstruktiv behandling). Når vi snakker om terrenget, kan det sammenliknes med hva en økologisk bonde gjør med jorden for at friske og sunne planter skal trives og vokse. Vi ønsker et terreng med minst mulige giftstoffer, riktig syre/basebalanse (pH), nok frie elektroner (elektron-donorer eller antioksidanter) og et normalt høyt elektrisk potensial i cellemembranene og balanse i de elektriske feltene i første rekke. Når terrenget er i god forfatning og riktige næringsstoffer er å tilstede vil kroppen bygge nye friske celler. Klinikkens erfaring er at 80 % av klientene opplever en bedret helsetilstand ved denne metoden.

 

Unntak fra regelen. Enkelte klienter sliter med kompliserte kroniske lidelser eller en livstruende sykdom som krever at vi må gjøre mer enn å følge “standardmodellen”.  Alle som har et problem med sin helse, har noen fellestrekk, og disse må vi ta tak i først før vi ”spisser” eller tilpasser behandlingen individuelt. Et fellestrekk hos personer som opplever å være syke er at de har problemer med syre-base balansen i kroppen, cellene eller organer. Les mer om dette i artikkelen: Optimal syre-/basebalanse = god helse? Av Jan Poleszynski – 2013.

Behandlingsforløpet vi beskriver kan være omfattende og er tilpasset mennesker som er kronisk eller alvorlig syke. Er du i utgangspunktet frisk men ønsker å optimalisere din helse, redusere stress, oppnå en antialdringseffekt, gå ned i vekt eller oppnå optimal ytelse i forhold til idrettsprestasjoner, (raskere restitusjon, raskere tilbake etter skade, bedre oksygenopptak og mer energi) vil behandling i Klinikk for Integrert Medisin (KIM) være ideelt for deg.  Alle vil ha godt av å følge behandlingsopplegget, selv om det kan være vesentlig mindre omfattende om du er ung eller i utgangspunktet frisk. Vår integrerte medisinske behandling har til hensikt å støtte opp under kroppens evne til å gjenopprette naturlig god helse! 

Integrert medisin

Evaluering, testing, samtale og kort behandling. Det første vi gjør er å utføre 1-6 ulike tester og prøver. Dette gir behandleren oversikt over terrenget og hva som bør prioriteres først i behandlingsopplegget.  Vi gir så en forsiktig elektromedisinsk behandling.  Enkelte kan oppleve noe ubehag når kroppen begynner å skille ut giftstoffer, derfor begynner vi forsiktig og øker intensiteten i behandlingen ettersom vi får tilbakemeldinger fra klienten om at eventuelle avgiftningssymptomer avtar.  Det finnes egentlig ikke noe «normalt» antall behandlinger, fordi vi alle har større eller mindre helseutfordringer, alder og terreng. Mennesker som har vært kroniske syke lenge, og er over 50 år, kan ha behov for regelmessig behandling i flere år, mens yngre personer med smertelidelse eller liknende kan ha svært godt utbytte av noen få behandlinger.

Immune-System-Natural-Detox

Avgiftning og utrenskning. De fleste av oss ”bader” i et stort antall giftstoffer fra omgivelsene og det vi inntar. Bare de siste 50 årene er det tilkommet ca. 70.000 nye giftstoffer i vårt nærmiljø. Giftstoffene skader celler og organer, og mange av dem er kreftfremkallende. Effekten av å ha for høy konsentrasjon av tungmetaller som kvikksølv og bly kan være dramatiske.  Vi får giftstoffer og tungmetaller i oss via luft, vann, mat, klær, ulike stoffer i hjemmet, bilen, på toget, fra våre egne tenner og fra betennelser i kroppen mv. I vår tid har vi fått en ny faktor som kroppen oppfatter som giftig og dermed stresser den, hvilket er ulike former for elektromagnetisk stråling. Belastningen blir større jo sykere du er, da kroppen har mindre og mindre ressurser ledig til å bryte dem ned og skille dem ut. Videre produserer sykdomsfremkallende bakterier, sopp, virus osv. giftige avfallsstoffer når de brytes ned. De fleste giftstoffer er sure og skaper syre-base ubalanse. Det blir en dårlig sirkel vi må bryte. Avgifting gjort systematisk og grundig gir en helsegevinst for alle uansett alder og helsetilstand. 

Det er også viktig å være klar over at gamle tannfyllinger (amalgam) og rotfyllinger spesielt kan være meget giftige for kroppen. Vi måler og anbefaler aktiviteter. Effektiv avgiftning i flere trinn. Det er flere veier til målet og vi vil ikke nevne alle, men kun de vi regner som de mest effektive og som vi bruker til daglig i klinikken.

Vann - Drikk 1,5 liter rent vann hver dag.  Gjerne basisk og strukturert eller vitalisert vann, men ikke før mat og ikke i for store mengder. Nok riktig vann er viktig. For mye kan tappe kroppen for viktige sporstoffer og mineraler.

 

C-vitamin og glutation. Innta minst 5 gram (er du syk minst 10 gram) C-vitamin hver dag, men vurder en periode med megadoser (ca. 1 gram pr. kg kroppsvekt, spør etter eget skriv om C vitamin). Bruk av megadoser av vitamin C er godt dokumentert og har gunstig effekt på alle sykdommer og forgiftninger bare doseringen er høy nok.

Glutation (GSH) er et av de viktigste naturlig forekommende antioksidanter i kroppen, og det er helt essensielt at man har nok av stoffet i kroppen (en frisk kropp lager vanligvis nok selv). Lypo Speric GSH anbefales daglig inntil man viser klar bedring.  Det å kombinere megadoser vitamin C med andre vitaminer og antioksidanter i intravenøs form har vist seg svært effektivt i bekjempelsen av en rekke sykdommer (bakterier, virus, sopp og kreft) og forgiftninger generelt. Det er gunstig å bruke vanlig vannløselig C vitamin i kombinasjon med lyposomal C-vitamin.

Spesialprodukter for optimalisering av pH (syre-base balansen), mer oksygen i kroppen, avgiftning mv. skaffer vi, eller henviser til hvor klientene kan få tak i dem. Dette gjelder bl.a. favorittene; Alkalife pH dråper, Cell Food, ZeoLite fra Zeohealth og Pectaclear.

Urter – Klinikken bruker ulike gode kombinasjoner som styrker kroppens egen evne til avgiftning; og herunder nyre, lever og tarmfunksjon.

Kelaterte tilskudd – Dette er stoffer som har evnen til å binde opp tungmetaller og føre dem ut av kroppen (normalt via tarmen). Klinikken har spesielle tilskudd vi anbefaler i flere nivå ettersom kroppen renses.

Magerensende tilskudd – Vi snakker her om produkter som Chlorella, Aloe Vera og andre alger og urtekombinasjoner som bidrar til at giftstoffer og tungmetaller fjernes fra tarmen så raskt som mulig.

Varmebehandling og trening – Det er mange varianter av varmebehandling. Herunder tradisjonell badstue, infrarød badstue, hjemme ”infrarød domer” og trening. Fotbad og “fotpatcher” som skal suge ut giften av føttene er også populært, men vitenskapelige studier er uklare begrenset effekt i forhold til globale (som direkte stimulerer kroppens evne til å rense ut) avgiftningsmetoder.  Alt som fremkaller svette og god blodsirkulasjon støtter opp under avgiftingsprosessen.
Det er mange flere måter å avgifte og støtte opp om kroppens avgiftning, og vi tar disse metodene i bruk når nødvendig. Det er for eksempel spesielle lever, nyre- og gallerens metoder som noen ganger er nyttig. Videre er faste, tarmskyll og klyster muligheter man kan vurdere hvis man vil gå virkelig grundig til verks.

Toxins

Elektromagnetisk stråling. Er du klar over følgende fakta?! Kroppen din er et elektrisk system, og funksjonen i alle celler er 100 % avhengig av at det elektriske systemet (nerver, elektrisk ladning av cellemembranene (og dermed pH som er et mål for spenning mv.) er intakt og i balanse. Menneskeskapt stråling har økt flere millioner ganger bare de siste 20 årene. Vi må sammen påse at du ikke sover og lever et sted der den elektromagnetiske strålingen er til hinder for god helse.

Radiation logo

Noen tips;

Hva kan du gjøre?
1. Slutt å bruke trådløs (DEC) telefon – det er en ekstremt kraftig strålekilde, bruk kablet telefon (fasttelefon)
2. Gå over til kablet Internett hvis praktisk mulig. Slå evt. av sender/trådløst punkt om natten. Det er om natten de mest alvorlige skadene oppstår.
3. Slå av automatsikringen i strømboksen for soverommet om natten, så ligger du ikke med kroppen full av elektrisk spenning fra el-nettet når du sover
4. Si nei til «Smart Meter» som måler strømmen trådløst i huset og annen trådløs teknologi
5. Minimaliser bruk av mobiltelefon og anskaff beskyttelsesteknologi
6. Skaff deg jordingslaken
7. Bestill en profesjonell måling og vurdering av ditt strålingsmiljø hjemme så du vet omfanget av indirekte stråling du og din familie blir utsatt for
8. Vurder å skaffe deg beskyttelsesteknologi


electromagnetic-radiation

Lenker til aktuelt stoff om avgiftning:
Dr. Thomas Levy:  http://www.tomlevymd.com/
Spesialist på bl.a. megadoser C-vitamin og kvikksølvforgiftning.
Natural Research Institute:  http://www.naturalhealthresearch.org/nhri/?p=1701
Uavhengig portal med mye bra forskning tilgjengelig.
Your Health and Mine: http://yourhealthandmine.net/toxinsenv2.htm
Idealister med viktig informasjon på sine sider.
EcoNugenics og Dr. Isaac Eliaz: http://www.dreliaz.org/research-library/
Spennende forskning og produkter fra en dyktig lege og hans nettverk

En avgiftningsprosess kan vare fra 6 uker til 12 måneder avhengig av alvorlighetsgraden og innsatsen man legger i den. Videre hvorvidt man i perioden foretar amalgamsanering eller blir utsatt for andre giftige substanser i volum.  Anbefalt er 3 måneder som normalt gir gode resultater for de fleste.

nerve impulse

Tilførsel av energi i form av elektrisitet. Elektrisk strøm oppstår når elektroner beveger seg. Det skjer hele tiden og over alt i kroppen, og vi er mer å regne som et elektrisk strålende vesen enn en ”biokjemisk” klump. Atomer som har en elektrisk ladning kalles ioner, molekyler som kan gi fra et elektron omtales ofte som en antioksidant eller elektron donor. 

Kombinerer vi inntak av antioksidanter med leveranse av direkte strøm/likestrøm via elektroder med optimale frekvenser og styrke kan vi ”lade opp” kroppen og cellene. Dette har en rekke gunstige effekter der vi bl.a. kan påvirke pH fra surt til mer alkalisk, som igjen motvirker dannelsen av patogene bakterier, virus, sopp og kreft.

Elektro – og energimedisin har en rekke positive effekter når den elektriske spenningen leveres på en optimal måte (dvs. med riktig styrke, frekvens og form) og herunder:

Øking av det elektriske potensialet i cellemembranen. Dette påvirker pH positivt og cellenes evne til regenerering.  Dette medfører også at næringsstoffer lettere kommer inn i cellene, og avfall og giftstoffer ut.  Det er derfor ikke uvanlig at man opplever en avgiftningsreaksjon i begynnelsen av et behandlingsforløp. Videre at økt næringstilgang (og herunder oksygen) samt optimal pH balanse motvirker skader på cellen og sykdom

Økning i energi i cellene og dermed økt energiproduksjon (ATP). Dette gir effekter på mange områder, og også på opplevd energi (man får mer energi).

Bedre elektrisk ladning av røde blodceller gjør at de frastøter hverandre og ikke klumper seg så lett. Dette bidrar igjen til bedre oksygentransport og tilførsel i hele kroppen.

Styrking av organer som fungerer dårlig. Vi får ofte rapporter om økt utskillelse av urin fordi ”slitne” nyrer blir reaktivert av behandlingen.

Smerter motvirkes fordi det dannes nye celler som erstatter skadede celler.

Noen eksempler på klinikker/behandlere som bruker elektromedisin som en del av sin integrerte behandling (det finnes 10.000 vis i verden i dag, men kun noen få i Norge):
Dr. Nuno Nina: http://www.int-medicine.com/
Ekspert med fantastiske kunnskaper og resultater
Dr. Jerald L Tennant: http://www.tennantinstitute.com/
En dyktig erfaren lege, forsker, skribent og mentor for mange av oss
Dr. Dietrich Klinghardt: http://www.klinghardtacademy.com
Spesialist på smertetilstander, naturmedisiner, skribent og foregangsmann
Uno Vita: http://www.unovita.com
Vi søker og oppdatere nettstedet med relevant informasjon til alle som ønsker mer kunnskap om tema

Diett, optimal ernæring (lavkarbo/høyfett) og tilskudd
Vi anbefaler en spesialdiett på 6 uker (be om detaljer og forslag til oppskrifter). Dietten er en blanding av moderne ernæringsprinsipper og en eliminasjonsdiett.

Stikkordene er eliminasjon av gluten (korn), melk (pasteurisert/homogenisert ødelagte melkeprodukter), gjær og sopp (eddik, alkohol, bakervarer med gjær osv.), høy fettandel og liten (under 50 gram pr. dag) andel karbohydrat (sukker, brød, pasta, ris, frukt, søte juicer og alt som smaker søtt) samt en viss tilpasning til blodtype/genetisk tilpasset mat.

 

Effektene av en slik Paleo/lavkarbo elminiasjonsdiett i korte trekk:
Du vil oppleve generellbedring i din helsetilstand hvis dietten tidligere ikke har vært optimal.
Du finner ut hvilke matvarer du tåler og ikke har intoleranser eller allergier for. Når det er gått 6 uker introduserer vi en og en matvare du ønsker å spise, som har vært tatt ut av dietten. Du vil da snart finne ut hva du tåler godt og visa versa.

Du får en bedre hormonproduksjon og merstabilt blodsukker som medfører at du mister overflødige kilo og lettere bygger muskulatur bl.a. Stabilt, normalt blodsukker motvirker en rekke sykdomstilstander som for eksempel diabetes 2, kreft og hjerte- og kar sykdommer.

Irritabel tarm blir bedre og slimhinnene i mave/tarm blir styrket

Du oppnår lettere riktig pH balanse i kroppen fordi fett ikke produserer syre (i motsetning til sukker)

Klinikken lager en liste over anbefalte kosttilskudd (klinikken har også en mindre selvimport av spesielt gode produkter) til den enkelte. Listen blir justert ettersom behandlingen skrider frem.
75 % av tilskuddene på verdensmarkedet inneholder giftstoffer og/eller tungmetaller (referer til undersøkelser i USA i begynnelsen av 2000 tallet, så verden kan ha endret seg). Vi er nøye med hva vi anbefaler. Her følger en kort prioritetsliste over hvilke typer tilskudd vi normalt foreskriver:

Tilskudd som støtter opp under avgiftning
Tilskudd som forbedrer og støtter god fordøyelse
De viktigste vitaminene, mineralene og flerumettede rene fettsyrer og herunder: Vitamin D3,
 C vitamin, B vitaminer, A vitamin, E vitamin, omega 3/6/9, jodd, sink, krom, selen, kalsium og magnesium.
Medisinske urter
Spesialtilskudd som understøtter helbredelsen av spesifikke lidelser

Anbefalt lesing, tidsskrift og aktuelle foreninger relatert til mat, dietter og tilskudd:

VOF: http://www.vof.no/
Helsemagasinet vitenskap og fornuft. Abonner, så får du med deg viktig informasjon.
Gentilpasset diett: http://www.genotypediet.com
Pioneren bak blodtypedietten, Dr. Peter J. D'Adamo
Vitenskapelig om lavkarbo og steinalerkost: http://www.primalbody-primalmind.com/
Life Extensions protokoller: http://www.lef.org/protocols/index.shtml
Amerikas eldste vitaminselskap, solid forskning, topp produkter
Medline Plus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/dietarysupplements.html
Mye ”gratis” kunnskap, men ikke alt er ”gull”.
Alt er ikke ”gull”: http://www.ecoviva.com/html/the_truth_about_vitamins.html
Studie som viser at en svært høy andel av vitaminer og tilskudd er giftige eller ikke holder hva de lover.
Informasjon om jording: http://www.earthinginstitute.net/index.php/research
Viktig, nyttig og forsterker effekt av behandling samt beskytter mot uheldig stråling.
Nettbutikken til Uno Vita har og får stadig nyttige produkter: http://shop.unovita.com/