Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Vårt nyhetsbrev

Utskrift

Avgifting og optimalisering av næringsopptak

 

  waste-and-recycle-symbols-300x300

  

Bakgrunn

Avgiftningsprosessene i kroppen er kompliserte og kan være vanskelige å forstå. Vår beskrivelse gir derfor en forenklet framstilling av de viktigste prinsippene. De som ønsker mer detaljer og en vitenskapelig bakgrunn, henvises til lenker i overskrifter og teksten.


Betydningen av en effektiv avgiftning

Avgiftning av kroppsfremmende metaller, ulike organiske giftstoffer og radioaktive elementer er en forutsetning for å være helt frisk. Giftstoffer kan skade nyrer, lunger, lever og andre organer og føre til kronisk giftbelastning og et svekket avgiftings- og immunsystem. Kronisk forgiftning kan bidra kroniske og alvorlige sykdommer. Har man et fungerende avgiftningssystem samtidig som man ikke inntar nye giftstoffer ogtilfører seg alle nødvendige næringsstoffer, er sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom svært liten.En forutsetning for god helse er at man har et fysiologisk optimalt elektrisk potensial i cellemembranene. Giftstoffer «blokkerer» basisfunksjoner i cellene, som derfor fungerer dårligere og i noen tilfeller blir forsvarsløs for nye ”angrep”. Les mer om dette her!

 

Ikke alle avgiftingsprodukter like nyttige

Mange produsenter overdriver når de hevder at deres produkt er det beste og nærmest kan utrette mirakler. Det finnes gode, dokumenterte produkter og metoder, som når de brukes riktig, gir gode resultater. Uno Vita anbefaler utelukkende produkter vi enten har erfaring med eller hvor det foreligger overbevisende vitenskapelig dokumentasjon for at de virker. Følg selv med på Natural News Lab, som publiserer veldokumenterte artikler om giftinnhold m. v. i matvarer og kosttilskudd!

 

Phases-of-Detoxification

 

 

Systemisk forgiftning et økende problem

Utfordringene med økt forekomst av giftig materiale i kroppen, planter, dyr og øvrig natur er store og voksende. Vår tilnærming og metode for å motvirke at giftstoffer hoper seg opp i kroppen, blir kontinuerlig oppdatert etter hvert som mye muligheter og utfordringer blir dokumentert. Det oppstår stadig nye kilder til forgiftning vi må forholde oss til. For eksempel har de japanske Fukushima-reaktorene lekket ut store mengder radioaktivitet til sjø og luft. Konsekvensene for japaneres helsetilstand på lang sikt kan bli store. Enkelte forskere hevder til og med at Stillehavet som følge av Fukushima-utslipp er blitt så forurenset at man bør avstå fra og spise sjømat og planter fra denne regionen. Naturlig produsert, kortreist norsk mat er trolig det beste alternativet vi har i dag.

 

Helseproblemer når kroppen er overbelastet av giftstoffer

Redusert funksjonalitet i nyrer, lever, hjertet, blodomløpet, fordøyelsen, forekomsten av aldersdemens/Alzheimers, kreft, diabetes type 1, forstyrrelser i nerve- og hormonsystemet kan utløes og vedlikeholdes av tungmetaller og aluminium alene. Industri-, landbruk og transportsektoren har tilført det globale økosystemet minst 75 000 syntetiske kjemikalier siden 1920, og i en gjennomsnittsnordmanns kropp finnes i dag 300-500 stoffer som ikke fantes 1920. Mange av disse giftstoffene er kreftframkallende, noen skader immunsystemet, mens andre skader indre organer, bidrar til ADHD eller andre former for psykisk ubalanse.

 

Ikke bare giftstoffer og dårlig ernæring
Ved siden av giftstoffer og feilernæring kan uro, ubalanser i sinnet, underbevisstheten, traumatiske opplevelser og konstant stress være viktige sykdomsårsaker. Mange sliter med både forgiftninger og psykisk dårlig helse. For å hjelpe slike klienter tilbyr vi integrert medisin. Skal man bli frisk og komme i psykisk balanse, må man behandle helheten, ikke bare deler av problemene.

 

Naturlig Frisk

 

Vår tilnærming

Trenger du en oppskrift som fungerer for avgiftning og bedre helse, får du den her. Du kan gjøre mye selv med god effekt, men vi anbefaler at du følges opp av en behandler som forstår betydningen av å bruke en sammensatt protokoll. Våre anvisninger er ikke nødvendigvis i tråd med norske helsemyndigheters anbefalinger. Derfor må du enten følges opp av en profesjonell behandler eller selv ta ansvar for din behandling. Uno Vita påtar seg ikke ansvar for klienter som ikke benytter vår Klinikk (Klinikk for Integrert Medisin) eller følger våre anbefalte protokoller.

 

Vi tilbyr en standardpakke med essensielle tilskudd for alle uansett om de ønsker avgiftning eller ikke fordi kroppen ikke kan fungere optimalt uten riktige doser av disse stoffene. De tilskuddene vi anbefaler, er dokumentert fri for tungmetaller og andre giftstoffer. Vi bruker individuelt tilpassede doser som i følge internasjonale studier har vist å være optimale for voksne, ikke Norske helsemyndigheters anbefalte dagsdoser, som ikke er beregnet til terapeutisk bruk.

 

Natural-Supplements

 

 Vår anbefalte standardpakke (fem tilskudd)

 

Omega-3-fettsyrer komplett (EPA, DHA og ALA)
Optimal dosering er anslått å være i området 2-5 gram pr. dag

 

Vitamin D3
Optimal dosering voksne ligger trolig i området 75-125 µg/dag. D-vitamin bør måles ved blodprøve, da høye verdier over tid kan være helseskadelig. Internasjonale studier viser at i mange vestlige land har hele 70 % av befolkningen lavere enn optimalt nivå. Måleenhetene er  nanomol (nM), og verdien bør trolig ligge mellom 50 og 100 (enkelte forskere mener at nivået bør ligge på 100-150 nM/L).  Opptaket av D-vitamin fra tarmen avhenger til en viss grad av forekomsten av vitamin K1 og K2, samt vitamin A.

Jod
Det finnes flere former for jod, som er spesielt viktig for skjoldkjertelens evne til å produseres stoffskiftehormonet tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3), immunsystemet, alle slimhinner i kroppen og alle kroppens utskillende organer (hud, nyre, tarm, tårekanalene, neseslimhinner). Inntak av høye doser jod må overvåkes, da høye doser over lang tid kan føre til forgiftninger. Dosen er avhengig av enkeltpersoners jodstatus. Derfor anbefaler vi at man tester seg med analyseverktøyet Oligoscan. Ved jodmangel anbefales inntak fra 1000 mikrogram til hele 75 milligram per dag etter behov. Vurderer man i en periode å innta svært høye doser, må det gjøres i samråd med din behandler.

 

Vitamin C 

Mennesket, marsvin og en fruktspisende flaggermus er de eneste pattedyrene om ikke selv produserer C vitamin i kroppen. Det er utført mange tusen kontrollerte studier med vitamin C på ulike sykdommer, og klinisk foreligger erfaringer med mange hundre tusen mennesker siden 1940-tallet. Disse viser at vitamin C har en rekke helbredende virkninger på svært mange tilstander. Vitamin C er den viktigste antioksidanten i blodet, bidrar til elektronoverskudd i kroppen og kan i riktige doser kurere en rekke alvorlige sykdommer, inkludert alle former for virussykdom og beinskjørhet. Blant mange ulike former for vitamin C viser nyere forskning at man får best effekt av å kombinere flere former, inkludert askorbinsyre, natriumaskrorbat og askorbylpalmitat (fettløselig). Hjelpestoffer som quercetin kan bidra til en bedre opptak. Lyposomalt vitamin C har ved oralt opptak vist seg å gi langt høyere blodnivå enn andre former. Vitamin C kan også gis intravenøst med stor helsemessig effekt. Siden store doser er ufarlige, anbefales de fleste å følge prinsippet jo mer, desto bedre. Terapeutisk benytter man doser fra 15 til 100-200 gram per dag, og erfarne terapeuter anbefaler gjerne et dagsinntak på lang sikt i størrelsesorden 5-10 gram per dag. I Norge er anbefalt dagsdose 75 mg. C vitamin er ikke påvist giftig i noen konsentrasjon, men er essensielt for god avgiftning.

 

Fulvinsyre og rent vann
Fulvinsyre er en organisk forbindelse som i gjennomsnitt inneholder 70 elektrolytter (inkludert alle essensielle mineraler i lett absorberbar form) og 18 aminosyrer (inkludert de 8-9 alle trenger). Det skal være helt rent fordi det skilles ut fra 30-40 millioner år gammel «kompost».

 

man minerals

 

 

Fulvinsyre har vist seg å ha gunstig effekt på opptak av alle andre næringsstoffer og mineraler i cellene, det hjelper cellene til effektiv avgifting og øker det elektriske potensialet i cellemembranene. Ren, sertifisert fulvinsyre bør tas med helt rent vann på tom mage for maksimal effekt. Vann kan kokes og settes i kjøleskapet over natten, slik at fulvinsyre kan inntas på tom mage med dette vannet (mesteparten av kloren vil da ha fordampet). Oppbevar vann i glassmugger, rene stålflasker eller garantert giftfri plastflasker. Skaff helst et vannfilter som fjerner klor og eventuelle andre giftstoffer så du kan drikke nok rent vann hver dag (1-1,5 liter). Uno Vita tilbyr slike filtre i sin nettbutikk.

 

Hva du oppnår 

Listen over helseeffekter av riktig bruk av vår anbefalte standard ”topp 5-pakke” er lang, men vi skal ikke her gå inn på detaljene. Søk og les heller på nettet om ønskelig, fortrinnsvis på engelsk. Overslag indikerer at 50-80% av befolkning i den vestlige verden får for lite av samtlige 5 stoffer. Hvis man har tilstrekkelig av i disse stoffene i kroppen og cellene, reduseres risikoen for alvorlige sykdommer som kreft, diabetes, hjerteproblemer, depresjoner og alderdomssenilitet, lærevansker og nevrologiske lidelser med opptil 70%. En forutsetning for et slikt resultat er at man ikke er overbelastet med giftstoffer. ”Topp 5-pakka” styrker immunsystemet og kroppens evne til selvhelbredelse. Kronisk eller alvorlig syke har behov for tilpasset kosthold, mosjon og spesielle tilskudd i tillegg til standardpakken.

 

bigstock-Immune-system

 

Avgifting i praksis

Skaff deg et sertifisert vannrensefilter/-system som fjerner giftstoffer (sjekk at det også tar alle klorforbindelser), tungmetaller og sykdomsframkallende mikroorganismer. Du bør drikke 1-2 liter rent vann per dag. Vann tas bedre opp i cellene hvis det har optimal struktur. Strukturert vann finnes i naturlig kildevann, men kan også produseres ved bruk av spesielle spiraler og liknende teknologier som gir økt forekomst av optimale strukturer. Du bør å ha et filter på slik at du ikke starter dagen med å dusje i klorvann som avgir klorgass, eventuelt investere i et renseanlegg for hele huset. Du bør ta pause fra avgiftningsprotokoller med jevne mellomrom. Det er vanlig med 5 dager på og 2 dager av selv om dette kan og bør tilpasses individuelt. Er du allergisk mot sitrusfrukter, passer ikke sitron og sitruspektiner, men det finnes heldigvis andre muligheter.

 

Liver-Detoxification-Pathways

 

Fra starten av dagen

 

1. Drikk rent vann med fulvinsyre 2 ganger per dag.
Aktiver enzymer, løser opp/frigjør tungmetaller for transport ut av kroppen, renser nyrene, fjerner gallestein, stimulerer fordøyelsen, optimaliser opptak og distribusjon av næringsstoffer og elektrolytter. Understøtter avgifting og bidrar til bedre syre-/baseregulering (pH). La rent vann renne fra springen til det er ordentlig kaldt (helst renset). Kok opp og kjøl ned til 40 °C. Press så i 2 spiseskjeer fersk sitron (økologisk), samt 1 dråpe konsentrert fulvinsyre per 10 kg kroppsvekt (normaldose 6-10 dråper per dag). Har du ikke et vannfilter, anbefaler vi koking for å fjerne bakterier og redusere mengden klor (du kan også la kokt vann stå i kjøleskap over natten for å «lufte» ut klorrester). Har du kommet «skjevt» ut en dag, bør ut følge trinn 1 likevel, men pass på at det helst gjøres minst 30 minutter etter siste inntak av mat, tilskudd, kaffe eller annen drikke. Har du tilgang på kaffe fri for muggsoppgifter og liker dette, kan du prøve deg på en «Bulletproof» kaffe (se oppskrift her) med smør og MCT-olje, samt eventuelt sukrin (naturlig sukkerart som ikke fører til blodsukkerstigning.) Kaffe med fett gir et energiløft og tilfører en rekke antioksidanter.

1.1    Koriandertinktur i varmt vann 2-3 ganger per dag. Koriander har evnen til og trekke ut tungmetaller fra bein, nerver og fra intracellulærvesken. Det anbefales å drikke 7-10 dråper i varmt vann (i underkant av 40 grader) før måltidene, men det er da viktig at man inntar en kelator (molekyl som binder metaller) som kan transportere disse stoffene ut av kroppen. Inntak av varm korianderdrikk kan gjøres 15 minutter etter inntak av fulvinsyre, eller man kan vente til man nærmer seg et måltid. Det betyr at du bør drikke koriandervann utover dagen, men ikke til frokost.

2.      Mikrosilisium 1-2 ganger daglig. 

        Hovedformålet er å kelatere (binde) tungmetaller og spesielt kvikksølv i tarmen, slik at den kan kvitte seg med giftig materiale, noe som er særlig viktig hvis den ofte er irritert
og lett påvirkes av nye giftstoffer. Hvis leveren må begrense avgiftning via galle/tarm, belastes nyrene unødvendig, slik at giftstoffer sirkulerer i blodet i stedet for å skilles ut via nyrene. Personer med kroniske tarmproblemer har ofte dette problemet i større eller mindre grad.

 

+- 30 minutter etter punkt 1 inntar du ditt standardrepertoar av vitaminer (jod, omega-3-fettsurene EPA, DHA og ALA, vitamin D3 og C ), samt øvrige tilskudd (urter, andre vitaminer, osv.). Disse kan godt tas med litt økologisk grapefruktsaft i vann, samt mikrosilisium i angitt dose (vanligvis ett målebeger). Produsenten QuickSilver Scientific har patentert en spesiell renset mikrosilisium som er godt dokumentert å være en kelator som effektivt renser tarmen for tungmetaller. En distributør kalt Biopure leverer samme substans i en sin blanding; Metal Sweep.

Viktige kofaktorer. Det anbefales å kombinere de nevnte vitaminene (helst) med lyposomal vitamin C og glutation (GSH), samt alfalinolensyre (ALA og R-ALA), andre omega-3-fettsyrer og et bredspektret vitamin B-kompleks. Har du inntatt lyposomale vitaminer for optimalt opptak, bør du fortsatt vente 30 minutter før du spiser frokost, eller rett og slett avvente spising til senere på dagen hvis du tåler å være sulten noen timer. Kroppen bør tilføres selen (spesielt viktig i avgiftning), sink og de øvrige mineralene i riktig mengde. Mineralstatus bør måles med for eksempel med OligoScan, selv om man benytter fulvinsyre (fulvic minerals).*

3. Giftstoffer, tungmetaller og syre-/basebalansen. Zeolitt skal være renset og garantert «hele» molekyler uten tungmetaller. Zeolitt fra Zeo Health er så vidt vi vet det eneste som er skikkelig dokumentert av alle produkter som heter noe med «zeolitt». Innta et målebeger i rent vann (inntil 1-3 ganger per dag ved behov, høy forgiftning 3 ganger, vedlikehold 1). Press sitron i vannet og/eller modifisert sitruspektin. Zeolittpulveret virker stabiliserende på tarmen og transporterer ut giftstoffer. Sitruspektin har i seg selv en rekke positive egenskaper og øker dramatisk utskillelsen av tungmetaller i urinen. Sitruspektiner virker også som antioksidant og har vist seg og motvirke kreft. Det fungerer best på tom mage og må ikke nødvendigvis tas sammen med zeolitt. Har du tendenser til forstoppelse, er ikke zeolittpulveret alltid optimalt. Har du tendenser til diaré, er zeolittpulver «gull» verd.


3.1 Clean Chlorella.
Denne formen er garantert ren (det finnes andre som er bra sjekk her). Chlorella har noe av samme funksjon når det gjelder å transportere ut tungmetaller og giftstoffer av tarmen funksjon som zeolitt, men er også et næringsstoff som kan understøtte avgiftning på flere nivåer. Chlorella fungerer som kelator i denne formen. Vil du gå grundig til verks, kan du bruke begge samtidig eller ta dem annenhver gang. Chlorella har tendens til å virke litt avførende og gir motsatt effekt av Zeo Health-pulveret. De kan blandes. Begynn med 5 tabletter i 10-30 minutter før måltidene og øk gradvis til 20-30 tabletter per gang. Obs! Enkelte personer reagerer allergisk på chlorella. Får du mageproblemer eller andre allergisymptomer etter inntak og det ikke gir seg etter en prøveperiode, er dette ikke tilskuddet for deg. Det er vanlig å bli litt urolig i magen de første par dagene, men ikke å oppleve allergireaksjoner.Det finnes mange nyttige kofaktorer vi ikke har nevnt. Noen av disse kan være en manglende nøkkel i kroppens tre grunnleggende avgiftningsfaser. Klinikk for Integrert Medisin benytter ulike urtetilskudd som bl.a. styrker lever og nyrer i vår forberedende avgiftnignsfase.

Her er de mest interessante kofaktorene som bidrar til kroppens avgiftning:

SAMe (S-adenosylmetionin)
Understøtter metylering og danning av svovelholdige stoffer som cystin og glutation, som leveren trenger for å bryte ned giftstoffer. Positive effekter på humør m.m.

MSM (Metylsulfonylmetan)
Bidrar til dannelsen av svovelholdige aminosyrer som metionin og cystein. Reduserer smerter i ledd og har positiv effekt på allergier.

N-acetyl-L-cystein
En av tre essensielle aminosyrer om har svovel i molekylet. Bidrar til nedbryting av slim og dannelsen av glutation.

Gode probiotika som Theralac®
Viktig for kolonisering av helsefremmende bakterier og enzymer i tarmen. Har man hatt for mye tungmetaller og andre giftstoffer i tarmen, må mikrofloraen bygges opp igjen slik at næringsstoffer blir fullstendig brutt ned og absorbert, samtidig som den motvirker at nye sykdomsframkallende organismer får fotfeste i tarmen. Sykdomsframkallende organiser danner også ofte giftstoffer som kroppen må forholde seg til.

Mariatistel
Styrker og renser leveren. En av flere urter i preparatet WaveHepar (vi bruker tilsvarende med et annet sett for nyrer m.v. og deriblant WavePure og Kidney UP).

Konsentrert hvitløksekstrakt
God antioksidant, bidrar til at cellene avgiftes mer effektivt, kan bidra til dannelsen av glutation, motvirker hjerteinfarkt og har en rekke andre gunstige helseeffekter.

Gurkemeiekonsentrat (gjerne lyposomalt)
Motvirker betennelser og  kreft, god antioksidant som nøytraliserer frie radikaler.

Konsentrert klorofyll eller produkter som inneholder mye klorofyl
Beskytter cellene og DNA mot oksydasjon. Har mange helsefremmende virkninger.

Artisjokkbladekstrakt
Stimulerer leveren til å produsere mer galle og bidrar dermed til bedre fordøyelse og nedbryting av fett og fettløselige vitaminer, samt at leveren kvitter seg med giftstoffer via galle til tarm.

New Foods Super Enzymes
Inneholder alle basis elementene som skal til for å bryte ned næring i tarmen. Dette kan være et svært viktig element inntil kroppen selv gjør denne jobben selv, og du har gjenopprettet en fysiologisk gunstig tarmflora. Produktet har enzymer, magesyre og galle (det er de viktigste elementene).

Jordbær
og bærekstrakter generelt
Jordbær kan transportere kvikksølv fra maten ut av tarmen med opptil 95% effekt når det inntas i samme måltid som sjømat. Økologisk peanøttsmør har faktisk samme effekt. Det finnes tilsvarende effekter for en rekke andre bær for ulike giftstoffer. Det er dokumentert beskyttende effekt mot bl.a. kreft, diabetes, hjertesykdom og DNA (gir økt livslengde) og virker dessuten som antioksidant. Kvikksølv er noe av det mest destruktive og giftige metallet vi kan ha i kroppen. Vi får tre forskjellige former i oss fra mat, luft og tannfyllinger.

 

De tre fasene i avgiftningen godt beskrevet på engelsk, klikk her!

 

 

dove-symbol-of-peace-on-earth

 

Eksempel og tips til en strukturert grundig avgifting.

Ta prøver før du starter kuren. Generelt anbefales å ta prøver før man påbegynner en avgiftning. Alternativer er fotospektrometri (kjapt, enkelt og viser cellestatus, Oligoscan), hårmineralanalyse, blod- og urinprøver. Vår oppfatning er at dersom du skal velge én måling, er det beste alternativet Oligoscan fordi denne testen indikerer hvilke mineraler som faktisk er i cellene. De øvrige prøvene (urin og blod gir øyeblikksbilder som raskt kan endres og påvirkes sterkt av nyre-/leverfunksjon; hårprøver er mer av historisk interesse og viser ikke hva som finnes i vevet når prøven tas). Kan man ta alle, er det flott, men kostbart.

En avgiftningsprosess kan ta 2 – 12 måneder avhengig av en rekke faktorer og selvsagt totalbelastningen ved oppstart. Dernest får du bevis for at den metoden/de produktene du har valgt å benytte fungerer, og at din behandler gir deg riktige råd når du tar kontrollprøver senere. Du kan også se om du kanskje er kommet «i mål» og ikke behøver å gå på en langvarig avgiftningskur.

Fase 1 - innledende/forbredene avgiftning

Gjør kostholdsendringer (vi anbefaler en modifisert høyfett-/steinalderdiett), fjern kilder til forgiftning, eliminer fra maten alle allergener du vet eller mistenker du kan reagere på. Inkluder (litt) økologiske bær og grønnsaker i dietten. Sats på kortreist, ren, naturlig og økologisk mat.

Skaff et vannrensefilter og begynn å drikke 1-2 liter rent vann hver dag (avhengig av aktivitet og kroppsvekt)

Introduser standard ”topp-5-tilskudd” så snart som mulig


Introduser glutation og et godt vitamin B-kompleks i tillegg til ”topp 5”

Har du mageproblemer, må du velge en probiotila- eller enzymløsning som skissert ovenfor slik at irritasjon i tarmen minimaliseres og næringsopptaket optimaliseres. På klinikk for integrert medisin introduserer vi også styrkende urteblandinger fra starten av (nyrer, lever, tarm generelt).

Tidsperspektiv: 3-4 uker før fase 2 innledes

Fase 2 – konkret avgiftning av tarm, lever og celler
Du har i fase 1 introdusert punkt 1 fra praktisk avgiftning ovenfor og flere av elementene. Fase 1 fortsetter. Nå kommer tilleggene.

Introduser punkt 1 – sitron i vann

Introduser punkt 3 i praktisk avgiftning, forbedret transport av metaller og giftstoffer ut av tarmen med zeolitt og eventuelt chlorella. Målet å bli vant til disse elementene før man går videre. La kroppen gradvis ble renset; sjokkurer er ikke å anbefale.

Introduser kofaktorer etter behov og din helsestatus. MSM, mariatistel osv. hvis nødvendig. Har du det fint slik det er, er det bedre å begrenset omfanget av remedier slik at protokollen ikke blir for omfattende.

Tidsperspektiv: 2 uker før fase 3 innledes

Fase 3 – full avgifting og full protokoll

Introduser punkt 1.1 og 2

Introduser mer ferske urter, koriander, oregano, basilikum osv., samt mer fersk og konsentrert hvitløk (organisk, frysetørret hvitløksekstrakt er effektivt). Du vil med dette oppnå enda mer effektiv avgiftning og også «rydde opp» i potensielle bakterier og sopp som måtte ha fått fotfeste i kroppen. Kosentrerte eteriske oljer fra oregano, peppermynte, samt ozonerte kroppsoljer (Ozonated Body Oils) kan være svært effektive og må introduseres varsomt. En god start er å få i seg stoffene i mindre doser i naturlig, ukonsentrert form. Klorofyll eller grønnsaker med spesielt høy andel klorofyll er gunstig for å understøtte leverens arbeid og blodets distribusjon av oksygen.

happy-smiling-female-doctor1


Konsulter din lege og forsøk og fase ut alle farmasøytiske midler i samråd med ham/henne. De er ofte giftige i større eller mindre grad. Mange inneholder aluminium, kvikksølv og andre giftstoffer vi ikke vil ha i oss. «Folkemedisinen» Paracet kan skade nyrer og lever, og små barn som bruker litt Paracet regelmessig, har en overhyppighet med bl.a. astma og allergi. Har du et optimalisert avgiftningssystem og ikke inntar giftstoffer og du du får nødvendig/riktig næring, er sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom, svært liten. Vi understeker samtidig at all behandling av alvorlig syke overvåkes av en ansvarlig lege med godkjent lisens i Norge. Din lege kan henvise til komplementær eller alternativ behandling selv om du skulle være alvorlig syk. Dette er den lovlige og ansvarlige måten å mota slik behandling på, med mindre legen selv driver slik praksis. Alle metoder, protokoller eller annet som måtte framkomme på www.unovita.com, er ment som en kilde til informasjon og inspirasjon, ikke som et alternativ til å være tilknyttet en profesjonell behandler og helsevesenet.


Dr. Jerry Tennat spesialist på Integrert og elektromedisin forklarer hvor viktig det er er med riktig elektrisk potensial i cellene og mye mer. Les her og se video!


 

 

 

Uno-Vita

 

Uno Vita AS - Klinikk for Integrert Medisin
Nettbutikk: shop.unovita.com
Hjemmeside: www.unovita.com
e-post salgsavdeling: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tel. +47 22 091880

 

 

Copyright © 2014 - Uno Vita AS - All rights reserved - ® Medical Earthing