Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Vårt nyhetsbrev

Utskrift

Kronisk syk – har prøvd alt!?

6A188237-D6C5-928A-1CBB35929192AE19
Den klassiske klienten som kommer til Klinikk for integrert medisin i Oslo har besøkt et titalls behandlere. Klienten er gjerne svært kunnskapsrike, men har fortsatt helseproblemer.

Hvorfor har man ikke lykkes med å bli frisk?

Bilde2

Bildet er brukt etter godkjenning av Dr. Jerry Tennant og hentet fra boken Healing is Voltage


Forklaringen er enkel. Har du riktig elektrisk potensial i cellemembranen funger cellen og den er frisk og velfungerende. Har alle celler i kroppen riktig elektrisk potensial er du frisk. Kroppen er elektrisk, alle fysiske prosesser kan måles elektromagnetisk og all kommunikasjon i kroppen er elektrisk. Derfor bruker man MR, EKG, HRV og mange andre elektromagnetiske metoder for å måle og registre aktiviteten i kroppen. Problemer oppstår i celler og organer (hos noen i hele kroppen) når den elektriske spenningen i cellemembranen synker under -70 mV. En celle med riktig elektrisk potensial har riktig pH, har god oksygen tilgang, alle essensielle mineraler er tilstede og den kan produsere tilstrekkelig energi (ATP). Cellen har nok energi til å reparere seg selv og danne nye celler.

Cell Battery Rundown

Når spenningen synker i blir veskene sure, oksygentransporten nedsatt og surt blod transporterer dårlig oksygen. Når spenningen er lav er mineralbalansen dårlig og evnene til å kvitte seg med avfall redusert. Ved synkende spenning oppstår smerte, betennelse, infeksjon, sopp og ved endret polaritet, kreft (i verste tilfall).

En celle uten nødvendig spenning (energi) kan ikke gjøre jobben sin og gir varsel til kroppen ved å sende et smertesignal; «hjelp meg batteriet mitt er lavt, jeg har mer jobb enn jeg har energi til».

Healthy Cell Functionality Illust

nervous-system-11-728

Behandlerens primæroppgave er å avdekke hvilke celler som har for lav spenningen og dermed hvilke organer deler av kroppen som er berørt. Enkelte lidelser som bl.a. ME/kronisk utmattelse kjennetegnes ved at så å si alle cellene i kroppen har for lav spenning. Behandleren må så legge en plan for hvorledes det elektriske potensiale i cellemembranen/ene skal gjenopprettes. Når spenningen er korrekt begynner kroppen å bygge nye celler (så sant det finnes byggesteiner/næringsstoffer der) og skader repareres fortløpende. Det tar 8 uker å bygge ny lever eller 3 dager å lage nye slimhinner i tarmen under optimale forhold. Har du riktig spenning i alle «batteriene» i kroppen er du frisk. Bakterier, virus, sopper og andre sykdomsfremkallende organismer er sensitive for strøm og pH (to sider av samme sak). Endrer du spenningen, endrer du miljøet de skal gro i og dermed endrer de seg og blir som oftest ufarlige.

Bilde4

Bilde3

En effektiv behandling må  bidra til å øke spenningen i cellen ellers har den liten effekt

Klinikk for integrert medisin har spesialisert seg på elektromedisin. Har du ett elektrisk problem, løses det best elektrisk. Vi benytter mikrostrøm -og pulserende magnetfelt terapi er svært godt dokumentert, effektivt og direkte påvirker cellenes energiproduksjon. Vi opplever at 80-90 % av alle som går hos oss blir bra eller opplever bedring over tid. «Har du en ødelagt lyspære, nytter det ikke å stikke en smertestillende i stikkontakten, du må bytte lyspære (løse det elektriske problemet)»

Geraetfrei2926 webtimewavermed-freq-small-new-twf-neu4 web

PapimiNanopuls er ett av verdens mest effektive pulserende magnetfelt terapi systemer

TimeWaver Frequency benyttes til alle standard former for mikrostrøm og frekvensterapi

 Elektrisk felt

Her ser vi det elektriske feltet til en mann med prostataproblemer (bildet til høyre viser svakt felt i området prostata). Forøvrig viser feltet generell ubalanse og stress som bl.a. påvirker ryggsøylen. 

UnoVita pyramide 2

I = informasjon
E = energi
M = materie

Hva er egentlig integrert medisin?

Med integrert medisin mener vi en kombinasjon av skolemedisin og komplementær/alternativ medisin. Vi bruker bare metoder hvor det finnes dokumentert, vitenskapelig dokumentasjon på sikkerhet og effekt.

Klinikk for integrert medisin (KIM) benytter moderne, medisinsk CE-godkjente elektromedisinske apparater som understøtter naturlig helbredelse. Målingene som utføres har til hensikt å avdekke årsakene til helseproblemene i et helhetlig perspektiv. Helhet betyr i dette tilfellet; informasjon/informasjonsfelter, energi/elektromagnetisme og materie/biokjemi (IEM) Det har vist seg essensielt å finne årsaken (informasjonen som utløste sykdommen) for at bedringen skal bli varig og ofte er det en forutsetning for å bli frisk.

Uno-Vita

Uno Vita AS - Klinikk for Integrert Medisin 


hjemmeside: www.unovita.com Nettbutikk: shop.unovita.com

Tlf.: 22 09 18 80 (telefontid mellom kl. 10 - 14)

Copyright © 2015 Uno Vita AS - All rights reserved - ®