Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Vårt nyhetsbrev

Utskrift

Effektiv og behagelig idrettsterapi
Elektromedisinsk high-tech behandling gir resultater...

 sports-para-athletics-header

Les mer: Idrettsterapi
 
Utskrift

acid-alkaline

Bakgrunn: Mange har skrevet om kroppens syre-/basebalanse (pH-balansen) og alkalisk (basisk) diett, tilskudd, elektromedisinsk behandling og sykdommer. Vi mener at cellenes elektriske potensial, og sammenhengen mellom sykdom og pH-balansen, står særlig sentralt.

Les mer: Optimal syre-/basebalanse = god helse?
 
Utskrift

Steiner

Alle er vi unike, men likevel er vi like
Denne motstridende setningen beskriver to viktige poeng når vi skal hjelpe deg å oppnå en best mulig helsetilstand.  Klinikken følger i all hovedsak et fast system. Vi ønsker å optimalisere terrenget i kroppen. Når terrenget endrer seg, vil helsen endre seg til det bedre. Primum non nocere er latin og betyr; “først gjør vi ingen skade” (Engelsk first, do no harm). Dette prinsippet er viktig for oss, og vi benytter kun metoder som underbygger kroppens egen evne til selvhelbredelse (konstruktiv behandling). Når vi snakker om terrenget, kan det sammenliknes med hva en økologisk bonde gjør med jorden for at friske og sunne planter skal trives og vokse. Vi ønsker et terreng med minst mulige giftstoffer, riktig syre/basebalanse (pH), nok frie elektroner (elektron-donorer eller antioksidanter) og et normalt høyt elektrisk potensial i cellemembranene og balanse i de elektriske feltene i første rekke. Når terrenget er i god forfatning og riktige næringsstoffer er å tilstede vil kroppen bygge nye friske celler. Klinikkens erfaring er at 80 % av klientene opplever en bedret helsetilstand ved denne metoden.

 

Les mer: Behandlingsforløp i korte trekk ved Klinikk for Integrert Medisin (KIM)
 

Side 2 av 2