Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Vårt nyhetsbrev

Utskrift

Jording slik virker det

11688385-3d-hombre-sosteniendo-una-llave-en-sus-manos-que-representan-un-simbolo-de-servicio--aislado

Det finnes mange mulighter og løsninger for å jorde seg. En av de enkleste, og mest effektive, er å sove på et jordingslaken. Plasserer du dine bare føtter eller ben, eller for den saks skyld en hvilken som helst annen bar del av kroppen din på et tilkoblet jordingslaken, ligger du automatisk jordet mens du sover.


Hvordan brukes et jordingslaken?

Uno Vita's Medical Earthing standardpakke inkluderer et jordingslaken, og en kabel med tilknytning til jordet kontakt (230 volt EU-standard). Kabelen har en knappeforbindelse til lakenet i det ene hjørnet av jordingslakenet, hvor den festes. Den andre enden av kabelen settes i en jordet stikkkontakt og tilknyttes da kun til jord, ikke til strømførende krets. Den sikre spesialutviklede kontakten passer kun i EU-standard jordet kontakt, og har en motstand innebygd som gjør det 100 % trygt å sove på jordingslakenet, selv om man har andre elektriske apparater ved sengen. Du kan godt forlenge jordingskabelen ved behov, men det skal ikke være kontakt med strømførende krets.

Er vanlig jordet kontakt «godt nok», og fungerer lakenet på samme måte som når man bruker jordspyd direkte i bakken?

Generelt  er svaret ganske enkelt ja. Det finnes noen unntak for svært gamle elektriske anlegg, eller elektriske anlegg som ikke er installert av  godkjent elektriker. Anlegg som er installert av en sertifisert elektriker etter midten av 1990-tallet, har normalt høy standard. Komponentene som er brukt, skal være merket med en stor N for Nemko, hvilket betyr at de er godkjent. Er du i tvil om hvorvidt jordingen i huset er i orden, er det uansett fornuftig å få det kontrollert uavhengig om du bruker  jordingslaken eller ikke. Alternativt kan man bruke jordingsspyd og sette det direkte i bakken, noe som alltid gir god kontakt med jord. Det foreligger ingen forskning som tilsier at man er mindre godt jordet om man er koblet til jord via kontakt enn via jordspyd, hvis man har et moderne elanlegg som er godkjent og i orden. Les for øvrig i Store norske leksikon om tips til hvordan et godt elektrisk anlegg skal være satt opp: http://snl.no/elektrisk_installasjon.

Fungerer  jordingslakenet like godt om det legges under madrassen eller et vanlig laken?
Nei, da får man ikke full effekt, dvs. flyt av svak elektrisk spenning fra jord til kropp, fordi man ikke har hudkontakt. Det gir tilstrekkelig kontakt om man sover med bare ben.

Kan man vaske lakenet, og hvor lenge varer det?

Jordingslakenet som Uno Vita selger, inneholder kun bomull og sølvtråder (3 %). Det betyr at  lakenet kan vaskes på 40-50 grader (vi anbefaler 40 grader for maksimal varighet), og uten blekemidler. Sølv motvirker bakterie- og soppdannelse, slik at  det kan vaskes sjeldnere enn et vanlig laken. Forventet levealder er 2 - 3 år.

Kort om effektene.

Jordingslaken (vårt spesial laken har Medical Earthing kvalitetsymbol på pakken) eller "earthing sheet", som det heter på engelsk, har vist seg å være betennelsesdempende, å forbedre søvn, redusere smerter og gi mer overskudd. Ikke-bakterielle betennelser (inflammasjoner) regnes i dag å være en del av symptombildet til 40 % av alle alvorlige sykdommer. Når man er jordet, får kroppens elektriske system en fast referanse (på samme måte som vi jorder elektrisk utstyr, kabel TV, komfyrer osv.), og akkumulert spenning fra omkringliggende, elektrisk nettverk forsvinner. Litt forenklet kan man si at kroppen ikke blir like lett stresset av andre elektriske kilder når man er jordet. Nærmenneskene og vår egen art Homo sapiens har alltid levd jordet (de sov, gikk og var i kontakt med jord hele tiden), og først i løpet av de siste 100 årene har vi gradvis gått over til bruk av sko med ikke-ledende materialer (syntetisk og naturlig gummi). I samme tidsperiode har en rekke helseproblemer som kreft, diabetes, hjerteinfarkt mv. utviklet seg voldsomt. Mange er nå opptatt av å spise tilnærmet de samme matvarene som våre forgjengere inntok i steinalderen, fordi det er denne typen mat våre gener er best tilpasset. På samme måte er genene og kroppen vår tilpasset og være i kontakt med jord. Antagelig er å sove jordet noe av det lureste, billigste og enkleste (du trenger bare «ligge der») du kan gjøre for din helse. Ta med deg lakenet når du er ute og reiser, så sover du bedre enn før.

Finnes det andre måter og jorde seg på «gratis» eller på en rimeligere måte? 

Ja - bortsett fra det selvsagte, nemlig å gå barbeint ute om sommeren, kan man må få kjøpt diverse artikler som kan brukes til dette. Uno Vita har blant annet også jordingsmatter i sortementet. Det finnes også en del andre produkter og løsninger tilgjengelig på verdensmarkedet. Uno Vita jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre eksisterende produkter, og på å utvikle nye banebrytende løsninger.

Hvordan hjelper jording meg til å følge meg bedre og kroppen til og helbredes raskere?

Smerter og mange sykdommer har ofte fysisk opprinnelse i betennelser og betennelsestilstander. Betennelser forårsaker at kroppen skiller ut frie radikaler for bl.a. å bekjempe bakterier og sykdomsfremkallende organismer. Frie radikaler og oksidanter stjeler elektroner fra andre atomer, molekyler og/eller ioner, noe som igjen gir opphav til nye, ustabile forbindelser. Når man jordes (kommer i kontakt med bakken barbeint, sover på jordingslaken, bruker jordingsmatte eller sko), stabiliseres kroppens elektriske miljø, og et overaktivt immunsystem begynner umiddelbart og falle til ro. Betennelser og inflammasjoner begynner å gå tilbake. De som oppdaget effekten av jording «på nytt» (Clint Ober og flere uavhengige forskerteam), mener at man ved å jordes får en netto tilførsel av «ledige» elektroner som direkte bremser de frie radikalenes herjinger og dermed ukontrollerte betennelser. Denne hyotesen støttes av klinisk erfaring og en rekke publiserte studier. Hvorvidt man er enig eller ikke i virkningsmekanismen sett fra fysikkens ståsted, så er det ingen tvil om at jording reduserer betennelser og er helsefremmende generelt sett. Mennesket (Homo sapiens) har sannsynligvis eksistert på jorda i minst 150.000 år, og humanoidene (våre nærmeste artsfrender) i 6-7 millioner år. I alle disse årene var mennesket alltid i kontakt med bakken og brukte klær og materialer som ledet strøm. Vårt arvestoff og kroppens elektriske system har vært stabilisert, stimulert og «formet» av jordens elektriske utstråling siden tidenes morgen.

Ved begynnelsen av 1900-tallet begynte utbredelsen av gummisåler, gummidekk og ulike isolerende gulvbelegg og bre om seg i den industrialiserte delen av verden. På samme tid akselererte utbygningen av det elektriske vekselstrømnettet over hele verden. Rundt 1900 antas at ca. 3 personer per 100.000 led av diabetes i USA. Da utgjorde kreft og hjertesykdom omtrent 13 % av dødsfallene, mens i 2011 (noe variasjon i tallen fra land til land) utgjør disse sykdommene omkring 70 % av alle dødsårsakene i Norge (ref. SSB).

I den moderne verden er vi blitt mer og mer isolert fra helsebringende kontakt med bakken, og vi har blitt utsatt for unaturlige elektromagnetiske (og andre sykdomsfremkallende faktorer) strålingskilder.  Samtidig har utbredelsen av diabetes, hjerteinfarkt, kreft, Alzheimer, Parkinson, søvnproblemer, allergier, autoimmunsykdommer, osv. økt sin utbredelse dramatisk. Kroppens elektriske system har rett og slett ikke klart å bevare “balansen” uten kontakt med jord. Derfor er jording noe av det sunneste, rimeligste og smarteste du kan gjøre. I tillegg er det verd å nevne at elektromedisin og frekvensterapi som også bruker tilsvarende prinsipper viser seg enormt effektiv og sannsynligvis vil bane vei for neste generasjons medisin. Jording er en fin introduksjon til en ny forståelse av hvorledes menneskekroppen fungerer og baner vei for nye behandlingsmetoder.

Kliniske studier viser at de fysiologiske effektene av jording (earthing eller grounding på engelsk) er formidable, hvordan forklares dette?

Kroppen er en god elektrisk leder. Mange eksperimenter har vist at effektene er nesten umiddelbare og star man på bakken eller har elektroder under føttene kan man noen ganger få en litt “kriblende” følelse ettersom mikrostrømmene (elektronene beveger seg oppover). Det tar mellom 20-40 minutter før mikrostrømmene begynner å redusere betennelser. 

Elektronstrømmene tilstrekkes antagelig stedene som er betente fordi det der finnes molekyler med motsatt landing («motpoler» tiltrekker hverandre). Når det ikke lenger er høy forekomst av frie radikaler i området reduseres tiltrekningen og mikrostrømmene kan gå til andre områder i kroppen som trenger dem. Dette er den mest utbredte teorien som forklarer hvordan jording kan ha så rask og umiddelbar effekt på enkelte. Noen ganger kommer effekten raskt og dramatisk og andre ganger langsomt men sikkert.  Når person er i direkte kontakt med jord og kroppens elektriske potensial kommer i balanse jordpotensialet oppstår en stabiliserende og «avstressende» reaksjon i hele kroppen som påvirker det autonome nervesystemet, muskler, hud og hjernebølger.

Hvor lenge må jeg være jordet for å oppleve positive effekter?

Mennesker er forskjellige og vi har forskjellige helseutfordringer. Teknisk sett begynner kontakten med jord (via jordingslaken eller jordingsprodukter eller direkte fordi du er barbeint) å fungere med en gang. For de som har helseproblemer er det ikke uvanlig at man opplever effekten samme dag andre må kanskje vente så lenge som 4-6 uker før man plutselig oppdager at noe har forandret seg. En vanlig endring er at man våkner tidligere om morgenen og sover mindre enn vanlig. Før man merker at man på tross av dette er mer opplagt neste dag og har mer energi kan det være litt irriterende før man oppdager at man er mer opplagt med mindre søvn.

Hvor lang tid tar det før mine symptomer blir borte eller bedre?

Medisinsk infrarød fotografi har vist at betennelser begynner å gå tilbake bare minutter etter at folk blir jordet. I en studie utført av California Institute for Human Science registrerte man øyeblikkelige endringer i hjernebølger og muskelspenning når kroppen ble jordet. Stress, dårlig søvn, smerter og en kropp ut av rytme kan ta tid men det fleste opplever gradvis bedring jo lengre de sover jordet. Noen symptomer blir ikke borte av jording alene og det kan anbefales og bruke mer intensiv elektromedisinsk behandling slik man tilbyr bl.a. på Klinikk for Integrert Medisin i Oslo.

Jeg føler meg bedre og sunnere når jeg er jordet. Hva skjer hvis jeg slutter å jorde meg?

Mange opplever ingen stor endring umiddelbart, men er du lenge uten jordkontakt vil den positive effekten på organismen langsomt avta. Noen merker det med en gang, men det avhenger av hvor god balanse kroppen din er i når du slutter å være i kontakt med jord. Går du mye barbeint kompenserer det for manglende jording om natten. Det er mange måter og jorde seg på og Uno Vita vil levere jordingselektroder, jordingsarmbånd, jordingsmatter osv. ettersom produktene utvikles.
Vår intensjon er at man skal kunne være jordet mer eller mindre hele døgnet uten avbrudd.

Jeg har smerter hva gjør jeg?

Gå ut en tur, stå, gå eller sitt med føttene på bakken barbeint i minst 30 minutter. Du kan bruke elektroder koblet til jord på smertepunkter, matte, laken mv. Oftest vil du merke at smertene er redusert etter nevnte 20-30 minutter.. Jording virker betennelsesdempende og smertedempende.

Hvis jeg har smerter må jeg sette elektroder rett på området det gjør vondt i?

Når kroppen er i direkte kontakt med jord utlignes det elektriske potensialet og kroppen får en overflatespenning på i området 200 milli volt (mV). Dette har en generell smertedempende effekt men det er observert at ved å sette elektroder armbånd direkte på smerteområdet kan forbedringen komme raskere enn når du er «indirekte» jordet.

Kan jording være farlig for noen som har metall i kroppen eller pacemaker?

Vi har ingen grunn til å tro at jording på noen måte er farlig eller mer farlig enn å være barbeint ute. Faktisk er det mulig å bli rammet av et lyn eller skadet av elektrisk utstyr med jordfeil hvis du står barbeint ute, men i våre jordingsprodukter er det en motstand som sikrer mot at kraftig spenning kan passere igjennom produktene.

Kan jeg få for mye av «jordenergi» hvis jeg sover jordet og går barbeint hele dagen?
Mennesket er genetisk tilpasset å være i kontakt med jord over hundre tusenvis av år. I tidligere tider sov man på bakken, spiste på bakken, gikk på bakken osv. uten «opphold». Jordkontakt er naturlig for oss hele tiden og det kan aldri bli for mye.

Jeg merker ingen spesiell forskjell på meg selv eller min helse etter at jeg startet å sove jordet. Kan det skyldes at jeg er veldig sunn allerede?

Dramatiske forbedringer opplever stort sett bare de som er syke eller svært syke. For de av oss som er grunnleggende friske og har god helse er jording mer forebyggende og kan bidra til et langt og sunt liv.

Kan jording hjelpe slagpasienter?

Jording bidrar til bedre oksygendistribusjon i kroppen, men det er ikke gjort spesiell forskning for å avklare om jording for å avklare hvorvidt jording hjelper slagpasienter å hele raskere.

Studier og informasjon:

Artikkel om jording i VOF (www.vof.no) finner du her!
Studie om effekten av å være i kontakt med bakken finner du her!

Studie som viser at jording gjør blodet tynnere og motvirker hjerteinfarkt og slag finner du her!

Kan elektroner fra bakken fungere som super effektive antioksidanter? les her!

Produktene finner du her!

Ønsker du dokumentasjon eller mer informasjon så kontakt oss gjerne pr. e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr. telefon: +47 22 09 18 80

Uno Vita AS – www.unovita.com – shop.unovita.com - All rights reserved ©