Norwegian English French German Italian Russian Spanish

Vårt nyhetsbrev

Utskrift

OligoScan mineral- og tungmetall analyse vitenskapelig forklart

Oligoscan Corporate Identity WEB

OligoScan: Spektrofotometrisk analyse Utdrag fra store norske leksikon om hva et spektrofotometer er: Ordet kommer av av spektro-, foto- og -meter, instrument som brukes for å måle absorpsjon av elektromagnetisk stråling med en bestemt frekvens eller som funksjon av frekvensen, når strålingen går gjennom en stoffprøve.

OligoScan bruker spektrofotometri som metode til å måle konsentrasjonen av sporelementer og tungmetaller i kroppens vev (dermis). OligoScan benytter en kvantitativ analytisk beregning for å måle absorbans eller optisk tetthet av et mineral, metall eller kjemisk stoff. Målingen gjøres direkte på stedet med OligoScan, som er bærbar. Når dataene (tar 2 minutter) er hentet inn fra klienten, sendes de til en sikker, sentral server. Kort tid etter mottar du en omfattende analyse av mineraler, sporelementer og tungmetaller. OligoScan er en revolusjonerende teknikk som mange har ventet på for hurtig og presist kunne lese ut kroppens mineralbalanse. I tilfelle av overbelastning av (giftige) tungmetaller, kan du foreskrive spesifikke kelatorer, avgiftningsprogrammer, mineraler, ernæring, antioksidanter, livsstilsforandringer og i etterkant se om tiltakene har hatt ønsket effekt.

Oligoscan web
OligoScan blir i dag brukt av leger i over 20 land, og tusenvis av pasienter verdsetter allerede hvor lett og rask testingen er! Bruk av spektrofotometri. Spektrofotometri brukes på mange fagfelter som kjemi, farmasi, miljøfag, matvitenskaper, biologi, medisin og industrifag. Klinisk brukes spektrofotometri til å undersøke blod eller vev i diagnostisk øyemed. OligoScan er et apparat som bruker spektrofotometri for å bestemme mengden av mikrostoffer til stede i vev, så vel som forholdet mellom dem, og hvordan tilstanden utvikler seg.
Vitenskapelige studier Mineraler og sporelementer er essensielle for alt liv, og nødvendige for å opprettholde bl.a. syre/base balansen i kroppen. Dette er stoffer som er katalysatorer for alle biokjemiske reaksjoner i kroppen. Stoffene kommer normalt fra kostholdet, men mange av oss har alvorlige mangler (grunnet unaturlig kosthold, forurensning, stress…) eller et overskudd som kan være like farlig. Årsakene kan skyldes tungmetallforgiftning, legemiddelrester, industrikjemikalier m.m. Ubalansene fører til tallrike og omfattende problemer i stoffskiftet. Vi anbefaler å lese vårt skriv om syre/base balansen som bidrar til å sette temaet inn i en større sammenheng.
Våre spisevaner er ikke lenger tilpasset våre behov. Vårt fysiske aktivitetsnivå er for lavt, og vår livsstil er ikke lenger konsistent med vår biologi! Hvordan kan vi forstå og måle påvirkningen fra disse forstyrrelsene på den daglige funksjonen av våre organer, vev og celler?

Når man analyserer blod, urin eller hår, er det fra dataene som samles inn, ikke mulig å vite status for kroppens mineralreserver. Faktisk varierer blodnivåene av spormineraler i løpet av dagen og reguleres av en prosess som kalles ”homeostase”, som bruker reserver fra forskjellige organer. Urin gir informasjon om mengden mineraler som skilles ut til enhver tid, mens håranalyse viser hva som ble omsatt i fortiden. Hva skjer i virkeligheten på vevsnivå? Spektrofotometri, en vitenskapelig målemetode, brukes allerede på mange områder som kjemi, farmasi, miljøfag, matvitenskap, biologi, medisin og industrifag. Metoden gir en praktisk løsning på en rekke typer problemer.

absorption 4

Fordelene med en spektrofotometrisk test med OligoScan
Huden består grunnleggende av tre lag; overflaten (epidemis), mellomlaget (dermis) og det dypeste laget (hypodermis). OligoScan sender et bredspekteret rødt lys ned i det mellomste laget (dermis), der det blir absorbert eller ikke av ulike metaller og mineraler. Vevet i mellomlaget gir et godt bilde av overskudd eller mangler, ofte før nivåene kan oppdages i blodet. Metoden gir informasjon hvorledes tilskuddene du tar fungerer, næringskvaliteten på maten og mye mer. Tilstedeværelsen av tungmetaller kan forårsake forgiftning eller blokkere opptak av nødvendige mineraler. Giftige stoffer som kvikksølv, bly, aluminium og kadmium er meget farlige for helsa og kan gi alvorlige stoffskiftproblemer, og forstyrre den normale cellutvikling, hjerne og nervesystem. Mange symptomer henger sammen med tungmetallforgiftning. De er vanskelige å diagnostisere uten skikkelig analyse. OligoScan er et verdifullt hjelpemiddel til å opprettholde den skikkelige og ønskede balansen i en person hva gjelder både helse og velvære.

Oligoscan måling PC

Vitenskapelige artikler

OligoScan er resultatet av over 15 år med forskning og utvikling. Den egner seg som en god teknologi i fysisk ”spektrofotometri” i medisinsk sammenheng. Den nyeste studien av den tyske legen Marion Ljuba, som er spesialist i kardiologi, allmennlege, ernæringslege og ekspert på fysisk diagnostikk, ble utført på 59 mennesker i desember 2012. Resultatene viste en meget god korrelasjon med forskjellige biologiske analyser, og viser på nytt potensialet til OligoScan som nyttig redskap. (Rapporten kan sendes på forespørsel.)

Andre tilgjengelige studier
1. Atkins P, de Paula J. Physical chemistry. New York: Oxford University Press, 2006.
2. Viala A. Éléments de toxicologie. Tec et Doc, 1998.
3. Schmitt Y, Ott A, Kruse-Jarres JD. Bestimmung der Konzentrationen von Zink, Kupfer und Chrom in korpuskulären Bestandteilen des Blutes bei Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphomen. I: Welz B, red. 6. Colloquium Atomspektrometrische Spurenanalytik. Weinheim: Verlag Chemie, 1991: 821-8. 4. Pedersen KE, Koldkjaer O, Berndtz NH mfl. The diannostic value of determination of intraerythrocytic sodium and potassium concentrations versus plasma digoxin concentrations in dogoxin intoxication. Acta Med Scand 1983; 213: 357-62.
5. Mayer A-M. Historical changes in the mineral content of fruits and vegetables. Britisk Food Journal 1997; 99: 207-11.
6. White PJ, Broadley MR. Historical variation in the mineral composition of edible horticultural products. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology 2005; 80: 660-7. 7. Thomas D. A study on the mineral depletion of the foods available to us as a nation over the period 1940 to 1991. Nutrition and Health 2003; 17: 85-115. 8. Davis DR. Trade-offs in agriculture and nutrition. Food Technology 2005; 59 (3). 9. Garvin DF, Welch RM, Finley JW. Historical shifts in the seed mineral micronutrient concentration of US hard red winter wheat germplasm. Journal of the Science of Food and Agriculture 2006; 86: 2213-20.
10. Halweil B.Still no free lunch. Worldwatch Institute, 2007. 11. Tableaux compilés par Jeffrey Christian pour CTV News. Nutrient changes in vegetables and fruits. 1951 to 1999. 12. Compilation des sources par la FAO (Organisation pour l’agriculture et l’alimentation). Les tables de composition alimentaire des différents pays. International Nework of Food Data Systems. 13. Nurul Izzati AS, Hasmah A, Rohasliney H. Heavy metal in aquatic food chain and its impact to human health. National Conference on Environment & Health in Malaysia, 2008. http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2011/MY/MY1104.xml;MY2011050171 14. Heavy metal pollution. FAO-dokument. http://www.fao.org/docrep/X5624E/x5624e04.htm 15. WHO. Health risks of heavy metals from long-range transboundary air pollution. 2007. http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/health-risks-of-heavy-metals-from-long-range-transboundary-air-pollution


OligoScan distribueres i Norge og Sverige av Uno Vita AS 

Produktene finner du i vår nettbutikk: shop.unovita.com eller ved henvendelse pr. e-post eller telefon.

Uno Vita AS - Sjøgata 15, 1516 Moss - Norge
Telefon: (+47) 22 091880 e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nettbutikk: shop.unovita.com